LAISVOS DARBO VIETOS

1) NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ IR TĘSTINIO MOKYMO SKYRIAUS VEDĖJAS

2) SPECIALUSIS PEDAGOGAS

3) PROJEKTŲ VADOVAS

4) PSICHOLOGAS

5) SUVIRINIMO PROFESIJOS MOKYTOJAS

6) NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIAUS PROFESIJOS MOKYTOJAS

7) MATEMATIKOS MOKYTOJAS

8) INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS