ISTORIJA

Mažeikių politechnikos mokykla (sutrumpintai – MPM) įkurta 1976 m. spalio 2 d. Oficialus pirmasis mokyklos pavadinimas – Mažeikių 50-oji vidurinė miesto profesinė technikos mokykla.

1989 m. mokykloje pradeda dirbti reorganizuotas Mažeikių vakarinis politechnikumas. Tais pačiais metais pradedamos vykdyti dieninio skyriaus politechnikumo studijos.

Nuo 2000 m. prie mokyklos buvo prijungta Viekšnių žemės ūkio mokykla, kuri tapo mokyklos skyriumi.

2001 m. politechnikos mokykloje pradėtos vykdyti verslo vadybos ir įstaigų administravimo aukštesniosios studijos.

Tais pačiais metais Viekšnių skyriuje įsteigtas žemdirbių tęstinio mokymo centras, o 2002 m. įregistruota vairavimo mokykla.

2008 m. pabaigoje akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas gimnazijos skyrius.

Mokyklos vizija - moderni profesinio mokymo įstaiga, plėtojanti mokymosi visą gyvenimą alternatyvas, ugdanti atsakingą, veiklią, kūrybingą asmenybę, teikianti kokybišką bendrąjį ugdymą bei profesinį mokymą, užtikrinant jo atitiktį darbo rinkos poreikiams.

Mokiniai ne vien tik mokosi, bet ir dalyvauja įvairioje neformalaus ugdymo veikloje bei mokinių mokomosiose bendrovėse (MMB).

Mokykla bendradarbiauja ne tik su rajono, regiono, respublikos profesinėmis ir aukštosiomis mokyklomis, bet ir su užsienio partneriais iš Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Maltos, Danijos, Turkijos, Graikijos, Prancūzijos, Škotijos, Estijos, Latvijos.

 Įgyvendintas pirmasis ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projektas „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ kartu su socialiniais partneriais. Įgyvendinamas Erasmus+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projektas „Praktinių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas darbo vietoje“. Šis projektas skirtas keturiasdešimčiai mokinių iš dešimties skirtingų specialybių pagal statybos ir architektūros, inžinerijos, paslaugų asmenims bei verslo ir administravimo mokymo sritis.

Vyksta bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – Mažeikių rajono savivaldybe, Mažeikių verslininkų asociacija, Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriumi, Šiaulių darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informaciniu centru, rajono verslo įmonėmis.

Mokykloje dirba 140 darbuotojų: iš jų 34 bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, 40 profesijos mokytojų, socialinis pedagogas, psichologas, bendrabučio auklėtojai. Mokytojai siekia kuo suprantamiau perteikti žinias, atsižvelgia į technologinius pokyčius, naudoja aktyvaus mokymo metodus.Mokykloje aktyviai dirba karjeros koordinatoriai, kurie mokinius informuoja apie mokykloje vykdomas profesinio mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes. Miesto bei rajono pagrindinių mokyklų mokiniai turi galimybę susipažinti su atskirų specialybių veiklomis, mokymo įranga, stebėti bei patys dalyvauti įvadiniuose pasirinktos specialybės praktiniuose mokymo užsiėmimuose (mokomosiose dirbtuvėse).

Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose rajono, regiono renginiuose, mugėse, verslo pasiekimų parodose, respublikiniuose bei nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuose dažnai laimi prizines vietas.

Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos (LPMA), Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ŠPPAR) narė.

Mokykloje yra muziejus, nuotolinio mokymo klasė su interaktyviąja lenta, rašomas metraštis, leidžiamas laikraštis „Žvilgsnis“.