Savivalda

Savivalda - tai aukščiausias mokyklos valdymo organas!