Ugdymas karjerai  

   

Testas tėvams: „Kaip Jūs pažįstate savo vaiką“

Užbaikite žemiau pateiktus sakinius.

1. Pirmoji profesija, kurią paminėjo vaikystėje mano vaikas, yra ...
2. Vaikystėje mano vaikas mėgdavo žaisti su ...
3. Mano vaiko ryškiausiai išsiskiriantis bruožas bendraujant su bendraamžiais ...
4. Mano vaikas mėgsta skaityti knygas apie ...
5. Iš sporto sričių mano vaiką labiausiai domina ...
6. Ko nors siekiant vaikui padedantis charakterio bruožas yra ...
7. Mokykloje mano vaikui sunkiai sekasi ...
8. Galvodamas apie ateitį mano vaikas svajoja ...
9. Didžiausia vertybe gyvenime mano vaikas laiko ...
10. Mano vaikas savo sugebėjimus vertina ...
11. Profesijos rinkimosi klausimais mano vaikas konsultuojasi su ...
12. Savo vaiko pasirengimą rinktis profesiją vertinu ...

Aptarkite atsakymus su savo vaiku. Jei bent 6 Jūsų atsakymai sutapo su vaiko nuomone, Jūs pakankamai gerai dalyvaujate projektuojant jo profesinę karjerą.

Vadovas Tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą.

   

ES INVESTICIJOS  

   

PATYČIŲ DĖŽUTĖ  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla