Ugdymas karjerai  

   

Kokiomis sąlygomis 

 

vyksta ugdymas

 

nuo gruodžio 16 d.

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Profesinis mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama 

www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

   

Testas tėvams: „Kaip Jūs pažįstate savo vaiką“

Užbaikite žemiau pateiktus sakinius.

1. Pirmoji profesija, kurią paminėjo vaikystėje mano vaikas, yra ...
2. Vaikystėje mano vaikas mėgdavo žaisti su ...
3. Mano vaiko ryškiausiai išsiskiriantis bruožas bendraujant su bendraamžiais ...
4. Mano vaikas mėgsta skaityti knygas apie ...
5. Iš sporto sričių mano vaiką labiausiai domina ...
6. Ko nors siekiant vaikui padedantis charakterio bruožas yra ...
7. Mokykloje mano vaikui sunkiai sekasi ...
8. Galvodamas apie ateitį mano vaikas svajoja ...
9. Didžiausia vertybe gyvenime mano vaikas laiko ...
10. Mano vaikas savo sugebėjimus vertina ...
11. Profesijos rinkimosi klausimais mano vaikas konsultuojasi su ...
12. Savo vaiko pasirengimą rinktis profesiją vertinu ...

Aptarkite atsakymus su savo vaiku. Jei bent 6 Jūsų atsakymai sutapo su vaiko nuomone, Jūs pakankamai gerai dalyvaujate projektuojant jo profesinę karjerą.

Vadovas Tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą.

   

ES INVESTICIJOS  

   

PATYČIŲ DĖŽUTĖ  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla