Pradinis

Gruodžio 22 d. lietuvių kalbos mokytoja Dalia Gromienė ir muzikos mokytoja Regina Liaudanskienė kartu su mokiniais, kurie lanko etnokultūros ir muzikos būrelius, mokyklos bendruomenei padovanojo šventinį vaidinimą etnokultūros tematika "Adventa ir Kūčių paprote".