Pradinis

Gruodžio 22 d. lietuvių kalbos mokytoja Dalia Gromienė ir muzikos mokytoja Regina Liaudanskienė kartu su mokiniais, kurie lanko etnokultūros ir muzikos būrelius, vedė integruotas lietuvių kalbos ir muzikos pamokas etnokultūros tematika "Adventa ir Kūčių paprote" IA/22 kl., IB/22 kl., IC/22 kl., IIA/21 kl., IIC/22 kl., AS-9 gr., VR-10 gr., AM-12 gr., PO-13 gr., AS-100 gr., ST-1 gr.