Pradinis

Gruodžio 5 d. po trijų ir keturių pamokų pertraukų metu mokykloje paminėta Sausainių diena.
Mokinių Taryba organizavo renginį mokyklos bendruomenei.