Pradinis

Rugsėjo 5 d. mokyklos socialinė pedagogė Ineta Grinkevičienė, psichologė Ugnė Dromantaitė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Pocienė I kurso, I-II gimnazijos klasių mokinius, šiais mokslo metais įstojusius į mūsų mokyklą, supažindino su mokyklos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka, Mokinių elgesio taisyklėmis ir kt. dokumentais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Pusvaškė I gimnazijos klasės mokinius supažindino su technologijų dalyko pasirinkimo galimybe, kuri pritaikyta mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programos modulį (modulius). Profesijos mokytojai pristatė savo modulius: stalių profesijos mokytojas metodininkas Domininkas Niūniava kalbėjo apie modulį "Medienos apdirbimas", vizualinės reklamos profesijos mokytoja Sigita Gabalienė - modulį "Dizainas", o renginių ir poilsio veiklos profesijos mokytoja Jolanta Kriaučiūnienė - modulį "Renginių ir poilsio veiklos organizavimas".