Pradinis

Šiandien vyko Mokytojų posėdis, kurio metu buvo garbingai atsisveikinta su Mokytojais, atidavusiais didžiąją savo gyvenimo dalį Mokyklai.
Mokyklos direktorė visos bendruomenės vardu įteikė padėka ir atminimo dovanėles profesijos mokytojai metodininkei Birutei Šeštakauskienei, profesijos mokytojui Romui Špokauskui ir informacinių technologijų mokytojai metodininkei Ninai Steponavičienei.
Mokytojų posėdžio metu aptartos svarbiausios 2023-2024 m. m. aktualijos, susipažinta su laukiančiomis naujovėmis 2024-2025 m. m., metodinių grupių pirmininkai, karjeros specialistas, vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotojas ir darbo tarybos pirmininkas pristatė metinės ataskaitas.