Pradinis

Mokykla dalyvavo aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“ ir už surinktus taškus įsigytas sportinis inventorius.