Pradinis

Bendrojo ugdymo mokytojos Angelė Kontenienė ir Diana Kostkevičienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite pagal Erasmus+: KA1 programos projektą "Bendrojo ugdymo mokytojų ir administracijos darbuotojų kompetencijų tobulinimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius" Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000125243 2023 m. lapkričio 6-10 dienomis Estijoje (Valga Country Vocational Training Center).

Projekto dalyvės stažuotės metu susipažindino su mokymo programomis, mokymo sistema, palygino Lietuvos ir Estijos švietimo sistemas, rasti panašumai ir skirtumai, vyko intensyvūs pokalbiai su bendrojo ugdymo mokytojais, mokyklos administracija apie taikomus mokymo metodus, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais.

Mokyklos mokytojos dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose ir stebėjo vedamas kolegų pamokas. Taip pat domėjosi diferencijuotų užduočių taikymo galimybėmis ugdymo procese, Moodle sistemos naudojimo galimybėmis, mokinių žinių vertinimo sistema.

Paskutiniąją stažuotės dieną bendrojo ugdymo mokytojoms Angelei Kontenienei ir Dianai Kostkevičienei įteikti sertifikatai ir Europass mobilumo dokumentai.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.