Vykdomas priėmimas į bendrojo ugdymo klases

Mokinių ir tėvelių dėmesiui

nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis
į 9 ir 10 klases (I ir II gimnazijos klases).

 

Suaugusiųjų vidurinis ugdymas

nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis
į 11 ir 12 klases (III ir IV gimnazijos klases)
pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.


Prašymus galima teikti el. paštu: priemimas@mazeikiupm.lt

Smulkesnė informacija tel. (8 443) 20483

Prašymų formas rasite čia

   


Mokykloje dirba socialinė pedagogė metodininkė Ineta Grinkevičienė

 

Socialinio pedagogo konsultacijų laikas

Pirmadienis (Viekšnių skyriuje) 9.30–12.00 val. ir 12.30–15.00 val.

Antradienis 9.00–12.00 val. ir 13.00–15.00 val.

Trečiadienis 9.00–12.00 val. ir 13.00–15.00 val.

Ketvirtadienis 9.00-12.00 val. ir 13.00-15.00 val.

Penktadienis 9.00–12.00 val.

Socialinio pedagogo kontaktai

Kabinetas  T-305 (Teorinis korpusas, 3 aukštas)

Telefonas (8 443) 20 054

El. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Facebook paskyra Socialinė Pedagogė 

Konsultacijos mokiniams bei tėvams gali būti teikiamos kontaktiniu bei nuotoliniu būdu  (telefonu, elektroniniu paštu, TAMO, Messenger žinutėmis, vaizdo skambučiais ar žinutėmis naudojant mokyklos sukurtą elektroninį paštą).

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje  bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. 

Socialinis pedagogas pagalbą teikia bendradarbiaudamas su mokytojais, grupių vadovais, pagalbos mokiniui ir kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene, kitais socialiniais partneriais.

Socialinis pedagogas mokiniui padeda:

 • Adaptuotis mokykloje, pritapti prie įvairių gyvenimo permainų.
 • Pataria, kaip išmokti pasipriešinti fiziniam smurtui, prievartai, patyčioms mokykloje arba šeimoje.
 • Skatina mokinius gerai žinoti savo teises ir pareigas.
 • Padeda įveikti mokymosi, bendravimo su bendraamžiais ir mokytojais, elgesio, pamokų praleidinėjimo problemas.
 • Konsultuoja bei nukreipia pas kitus specialistus, kai reikalinga specializuota pagalba turintiems priklausomybių mokiniams.
 • Konsultuoja materialinės paramos suteikimo, nemokamo maitinimo klausimais.

Socialinis pedagogo veikla mokykloje:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais);
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 •  bendradarbiaudamas  su mokytojais, grupių auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas;
 •  šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti.

Mokyklos psichologė

 

Psichologo veiklos planas 2022 m.

Darbo laikas:

Pirmadienis (Viekšnių skyriuje) 9.30 - 12.00 val. ir 12.30 - 15.00 val.

Antradienis – ketvirtadienis 8.00 - 17.00 val.

Penktadienis 8.00 - 16.00 val.

Pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.

 

Psichologo kontaktai

 

Mokykloje dirba psichologė Ugnė Dromantaitė

Kabinetas: B-304

Telefonas: 8 443 20 485

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Facebook paskyra: MPM Psichologas (pagalba teikiama asmeninėmis Messenger žinutėmis)

Psichologinė pagalba mokiniams bei tėvams gali būti teikiama ir nuotoliniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu, TaMo, Messenger žinutėmis, Google Meet  žinutėmis ir vaizdo konsultacijomis). 

 

 

Psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

 

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

 • konsultavimas:mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • įvertinimas:mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas:mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija:psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas. 

Į mokyklos psichologą mokiniai kreipiasi, kai:

 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš grupę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori save geriau pažinti ir tobulėti kaip asmenybė;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo ir pan.;
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris supras ir neišduos;
 • susiduria su gyvenimiškomis situacijomis, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus;
 • ir kita...

 

TAI SVARBU

Mokyklos psichologas – ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.

Psichologas padeda spręsti sunkumus, bet nepadaro to už jus.

Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems,  o garantuoja konfidencialumą!

   

ES INVESTICIJOS  

   

SAVU KELIU  

   

PATYČIŲ DĖŽUTĖ  

   

Mažeikių VSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla