Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) veiklos tikslas – telkti mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam mokyklos valdymui, padėti spręsti mokyklai aktualius klausimus ir atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

Uždaviniai:

1. Bendradarbiauti su mokyklos savivaldos institucijomis.
2. Svarstyti ir aprobuoti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
3. Teikti ir svarstyti mokyklos lėšų naudojimo klausimus.
4. Teikti siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo.

MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) NARIŲ SĄRAŠAS

MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) 2021 M. VEIKLOS PLANAS

   

ES INVESTICIJOS  

   

PATYČIŲ DĖŽUTĖ  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla