1. Darbo apmokėjimo tvarka
 2. Darbo apmokėjimo tvarkos papildymas/pakeitimas
 3. Reprezentavimo išlaidų tvarkos aprašas
 4. Teikiamų paslaugų kainų nustatymo taisyklės

2016 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2016 m. ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

 • 2016 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 • Finansavimo sumos pagal šaltinį ir 2016-09-30 duomenis
 • Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. B-98
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. B-97
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. B-96
 • Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketv. BVA
 • Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai ataskaita
 • Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
 • Pajamų įmokų į biudžetą programoms finansuoti ataskaita
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. B-95
 • Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis

IV ketvirtis

Metinė ataskaita

 

2017 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2017 m. ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2018 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

2018 m. ketvirtinių biudžeto vykdymo ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai

I ketvirtis

II ketvirtis

 III ketvirtis

 IV ketvirtis

2021 m. ketvirtinės finansinės ataskaitos

   

ES INVESTICIJOS  

   

PATYČIŲ DĖŽUTĖ  

   
© Mažeikių politechnikos mokykla