Biblioteka-skaitykla

Mažeikių politechnikos mokyklos biblioteka - skaitykla


Mūsų mokyklos biblioteka – neatskiriama ugdymo proceso dalis. Todėl stengiamės kryptingai, atsižvelgdami į ugdymo poreikius, komplektuoti bibliotekos fondą, kaupti ir sisteminti metodinę medžiagą. Bibliotekoje yra bendrojo lavinimo, profesijos mokymo vadovėliai, grožinė literatūra, informaciniai leidiniai. Sieksime, kad biblioteka taptų aktyviu mokyklos bendruomenės, informavimo, informacijos ugdymo centru.

Mokiniams padedame pasirinkti literatūrą savarankiškam bei teminiam darbui. Organizuojame temines parodas, ieškome naujų darbo metodų. Stengiamės kuo daugiau pateikti informacijos apie gautą naujausią pedagoginę, dalykinę literatūrą, vadovėlius. 

Skaitykloje yra 4 kompiuteriai, kopijavimo aparatas, atliekamos laminavimo bei įrišimo paslaugos. Nuolat atnaujinama kompiuterizuota darbo įranga. Per susidariusias laisvas pamokas dalis mokinių užsuka į biblioteką – skaityklą ir tą laisvą laiką išnaudoja produktyviai. Mokiniams suteikta galimybė nemokamai naudotis interneto paslaugomis, skaityti internetines mokslo, verslo, pramogų, politikos naujienas, bendrauti elektroniniu paštu, ruoštis kompetencijų vertinimui ir darbų įvertinimui. Bibliotekos leidiniai į namus išduodami pateikus mokinio pažymėjimą. Baigiantis mokslo metams vadovėliai grąžinami į biblioteką.

Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena (skaitytojai neaptarnaujami).

Bibliotekai vadovauja Algimanta Paliutienė, skaityklai – Asta Jasmontienė.

Mūsų darbo laikas:
8.00 – 17.00 val.
Pietūs 12.00 – 13.00 val.