Mazeikiu PM priemimas 2021

   

PAGRINDINIS MOKYMASIS 2021 02 18

   

Skelbimas lydinciu asmenu I srautas Oludeniz 1

   

Kokiomis sąlygomis 

 

vyksta ugdymas

 

nuo gruodžio 16 d.

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Profesinis mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama 

www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

   

Seminaras apie Europos profesinio mokymo kreditų sistemos taikymą

Balandžio 7 d. Mažeikių politechnikos mokyklos profesijos mokytojai ir administracijos darbuotojai dalyvavo  praktiniame seminare "Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) elementų taikymas kompetencijų vertinimui ir pripažinimui". Seminaras vyko nuotoliniu būdu.

Statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė Erika Pusvaškė pristatė profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET), jos naudą profesiniam mokymui.

Vyresn. profesijos mokytojos Vida Karvauskienė  ir Vilma Ramanauskienė apibūdino   ECVET įgyvendinimo etapus remiantis Mažeikių politechnikos mokyklos patirtimi. 

Išklausę teorinę dalį, seminaro dalyviai buvo suskirstyti į grupes ir atliko praktines užduotis. Kiekviena grupė pasirinko profesinio mokymo programą, šalį, kurioje vyks mokinių stažuotė, vizito trukmę, kreditų skaičių, mokomąjį dalyką, dalyko temas, pagrindė mobilumo poreikį – kam reikalingas vizitas. Po to komandos pagal pasirinktų profesinio mokymo programų planus pildė mobilumo dokumentus. Pateikė mokinio įgytus mokymosi rezultatus, t. y. ką jie žino ir geba bei kokias kompetencijas yra įgiję prieš stažuotę, kokių rezultatų mokiniai sieks stažuotės metu, vertino mokymosi rezultatus pagal pasirinktos užsienio šalies ir Lietuvos vertinimo sistemą, išskyrė bendrąsias kompetencijas, kurias mokiniai įgis vizito metu. Po praktinio darbo vyko pristatymai ir diskusijos.

Savo patirtimi pasidalino profesijos mokytoja metodininkė Vilma Šiaulienė, kurios pranešimo tema „Ar lengva būti pirmiems? Gerosios patirties sklaida po mobilumo Saldus tehnikums (Latvija)“. 

Seminaro pabaigoje dalyviai išsakė savo mintis bei lūkesčius, ko tikėjosi dalyvaudami seminare ir kokių kompetencijų įgijo, kalbėjo apie puikias emocijas, šiltą atmosferą, įgytas žinias ir įgūdžius apie ECVET taikymą, glaudų kolegų bendradarbiavimą, aktyvų komandinį darbą, dėkojo kompetentingoms seminaro lektorėms, džiaugėsi, kad naudingai praleido laiką.

Profesijos mokytoja B. Butnoriutė

   

ES INVESTICIJOS  

   

SAVU KELIU  

   

PATYČIŲ DĖŽUTĖ  

   

VIRTUALI MOKYMO APLINKA  

moodle tumb

   

Mažeikių VSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  

   

   

11

   

   
   

Mus remia

                

   

Partneriai

europass banneris versliniku asociacijanecmrs

tinklasmsc   Chamber logostatybunaujienos

 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla