Kokiomis sąlygomis 

 

vyksta ugdymas

 

nuo gruodžio 16 d.

 

iki sausio 31 d.

 

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, užtikrinant anksčiau sveikatos apsaugos ministro nustatytas ir jau įprastas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo pagalba teikiama, laikantis būtinų saugumo sąlygų, tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų.

Profesinis mokymas vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu, užtikrinant būtinas saugumo sąlygas.

Detaliau su visais naujausiais Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro sprendimais galima susipažinti www.koronastop.lt, švietimo įstaigoms aktuali informacija skelbiama 

www.smm.lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

   

Profesinio mokymo ateitis – iššūkiai ir geroji praktika

Įgyvendinant Mažeikių politechnikos mokyklos Erasmus+: Leonardo da Vinci programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777 gruodžio 2-8 d. įvyko pirmasis praktikos/darbo stebėjimo vizitas Vokietijoje, Hamburge.

Vizite dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė, statybos darbų profesijos mokytojos Vilma Ramanauskienė ir Vilma Šiaulienė, Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, UAB „Mažeikių Varduva“, Mažeikių verslininkų asociacijos atstovai, Virmantas Jucius (Prekybos direktoriaus pavaduotojas) ir Robertas Kontrimas (Statybos direktorius).
Projekto tikslas – remiantis užsienio šalių patirtimi parengti rekomendacijas, kurios būtų naudojamos profesinį mokymą siekiant priartinti prie verslo įmonių poreikių regioniniu lygmeniu.
Priimančioji organizacija Hamburge – infeba e.V. (Institut fur europasche Bildungsprogramme) – organizavo susitikimus, diskusijas, objektų lankymą, kultūrinę programą.
Infeba e. V. atstovai ir projekto dalyviai aplankė profesinę statybos technikos mokyklą Hamburge. Mokykloje buvo organizuota diskusija apie Vokietijos dualinę profesinio mokymo sistemą. Dualinė profesinio mokymo sistema turi gilias tradicijas (užuomazgos jau buvo 1960 metais). Apie 1980 metus dualinis mokymas Vokietijoje įgijo šiuolaikinę formą. Tokiu būdu jauni žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės gauna jaunus kvalifikuotus darbininkus, turinčius įmonei reikalingą kvalifikaciją.
Dualinė mokymo sistema yra paremta socialiniu dialogu: baigęs pagrindinę mokyklą mokinys (pagal pažangumą) pirmiausia susiranda būsimą darbovietę ir išsiunčia į ją savo CV. Jeigu įmonei tinka mokinys, ji pasirašo sutartį su mokiniu ir siunčia mokytis profesijos į profesinio mokymo įstaigą, apmoka mokinio studijas. Įmonė mokiniui ir mokymo įstaigai kelia didelius reikalavimus. Mokymosi metu mokinys gauna išmokas pragyvenimui, patalpų nuomai. Suma svyruoja nuo 800 Eur (I kurse) iki 1500 Eur (III kurse). Stipendija ir mokymosi metų trukmė priklauso nuo pasirinktos profesijos. Įgijęs profesiją mokinys turi teisę tęsti mokymąsi parengiamojoje klasėje ir toliau siekti vidurinio išsilavinimo.
Vokietijoje privalomas mokslas yra iki 18 metų. Jeigu mokinio nepriima jokia įmonė, mokinys mokykloje gali lankyti parengiamąją grupę. Ten jis tobulina kalbos, matematikos žinias, CV rašymo įgūdžius ir vėl bando po metų rasti darbdavį, įsidarbinti ir gauti stipendiją.
Vizito metu projekto dalyviai lankėsi Ausbildungszentrum – Bau in Hamburg GmbH (amatų centre). Susipažino su mokymo programomis, mokymo planais, mokymo baze. Apžiūrėjo centrą, stebėjo gamybinio mokymo pamokas, dalyvavo bendroje diskusijoje su centro darbuotojais.
Projekto dalyviai ne tik stebėjo pamokas, jas analizavo, susipažino su mokymo formomis, taikomomis mokinių praktiniams įgūdžiams formuoti, bet ir lankėsi šiuolaikiniuose objektuose (didžiuojasi Elbės filharmonija). Infeba e. V. atstovai organizavo išvykas į statybos objektus: lankytasi statybos įmonėje AUG.PRIEN Bauunternehmung GmbH und Co.KG, Otto Wulff Bauunternehmung GmbH, kurios priima mokinius pagal sutartis, juos įsidarbina 3 metams ir moko praktinių įgūdžių.
Norint paruošti rekomendacijas, kurios būtų naudojamos profesinį mokymą siekiant priartinti prie verslo įmonių poreikių regioniniu lygmeniu, vizito metu buvo aplankyti Lubeck pramonės ir prekybos amatų rūmai. Dalyviai susipažino su Pramonės ir amatų rūmų veikla vykdant švietimo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimą. Išsiaiškinta šios įstaigos įtaka ruošiant būsimųjų specialistų kvalifikacinius egzaminus, tikrinant mokymo kokybę.
Kaip minėjau, vizite dalyvavo ir Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė. Pagal iš anksto suderintą darbotvarkę buvo numatyta susitikti su Rathaus Molln savivaldybės atstovu. Svarbu buvo sužinoti, su kokiomis užduotimis ir veikla dualiniame mokyme susiduria savivaldybės. Diskusijoje buvo aptartos švietimo finansavimo, kuravimo, bendradarbiavimo temos. Rathaus Molln atstovas supažindino su vietine gimnazija, miesto profesine mokykla ir jaunimo užimtumo centru.
Vizito metu dalyviai patobulino bendrąsias, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas. Projekto dalyviai bendravo vokiečių ir anglų kalbomis.
Vizito Hamburge metu projekto dalyviams buvo organizuota patraukli kultūrinė programa. Hamburgas didžiuojasi inovatyviais objektais ant vandens (sprendžiant būsto problemas). Dalyviai pamatė pasaulinio garso miuziklus, aplankė pasaulinio garso muziejų „Miniatiūr Wunderland“, dalyvavo Hamburgo, Lubecko kalėdinėse mugėse.
Vizito pabaigoje priimančios organizacijos infeba e. V. vadovė Virginija Vinčaitė įteikė dalyviams sertifikatus ir Europass mobilumo dokumentus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Vilma Šiaulienė, projekto dalyvė, statybos darbų profesijos mokytoja metodininkė

   

ES investicijos  

   

Savu keliu  

   

Patyčių dėžutė  

   

Virtuali mokymo aplinka  

moodle tumb

   

Informacija dėl koronaviruso  

   

Mažeikių r. sveikatos priežiūros specialistas  

   

   

   
   

Mus remia

                

   

Partneriai

europass banneris versliniku asociacijanecmrs

tinklasmsc   Chamber logostatybunaujienos

 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla