Mobilumo vizitas Portugalijoje 

Mažeikių politechnikos mokyklos ir VšĮ Telšių profesinio rengimo centro darbuotojai kartu su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų profesinio rengimo atstovais 2017 m. spalio 1–7 dienomis dalyvavo Erasmus+: Leonardo daVinci programos asmenų mobilumo projekte „Meistriškumas, tradicijos ir inovacijos per partnerystę ir tarptautiškumą profesiniame mokyme“ Nr. 2017-1-LT01- KA102-035099.

Projekto koordinatorius - VšĮ Telšių profesinio rengimo centras.
Pagrindinis šio projekto tikslas – darbuotojų, vykdančių ir kuruojančių profesinį mokymą, profesinių įgūdžių tobulinimas inžinerinėje, statybos, turizmo ir paslaugų srityse, analizuojant profesinio mokymo tradicijas, inovacijas ir partnerystę Europos šalyse, didinant profesinio mokymo vykdymo ir organizavimo kokybę Telšių ir Mažeikių profesinio mokymo įstaigose, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmuose ir Telšių smulkiųjų verslininkų asociacijose, bei užtikrinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos reikalavimams.
Priimančioji organizacija EPD (European Projects Development) puikiai organizavo dalyvių sutikimą bei kokybiškai rūpinosi viso projekto vykdymu. Pagal numatytą projekto programą pirmąją vizito dieną susipažinome su priimančiąja organizacija ir jos vykdoma veikla.
Vizito metu aplankėme Bosch, Auto Flora, Americo Car Shop automobilių servisus. Jie įsikūrę Moitos, Samouco miestuose. Tai nedideli autoservisai, kuriuose dirba apie 10 darbuotojų. Galėjome stebėti darbo procesus, susipažinti su naudojama įranga.
Taip pat lankėmės Escola Profissional de Setubal profesinio rengimo centre, kuriame susipažinome su darbo sistema, mokymo baze bei mokymo klasėmis. Diskutavome apie Portugalijos švietimo sistemą, kokybiško profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumus. Domėjomės, kokie yra profesinės mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžiai. Portugalijos švietimo sistema suskirstyta į keturias pakopas: priešmokyklinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą ir aukštąjį mokymą. Pirmosios trys pakopos, kurias apima privalomas išsilavinimas iki 18 metų, reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Aukštasis mokslas yra kontroliuojamas technologijos, mokslo ir aukštojo išsilavinimo ministerijos.
Vidurinį ugdymą lankantys jaunuoliai gali pasirinkti ir profesinį išsilavinimą suteikiančius kursus. Profesinių kursų pagrindinis tikslas – parengti jaunuolius darbo rinkai. Šie kursai trunka trejus mokslo metus. Jie skirstomi į įvairios trukmės modulius, kurie gali būti sujungti ir apima tris komponentus: socialinius–kultūrinius, teorinius ir praktinius mokymus. Praktinis mokymas sudaro apie 52% visų mokymo valandų, iš kurių 13% yra praleidžiama realioje darbo vietoje. Sėkmingai užbaigti profesinio mokymo kursai suteikia 3 lygio profesinę kvalifikaciją ir įgyjamas vidurinio išsilavinimo diplomas, kuris suteikia galimybę asmenims tęsti studijas aukštesniame lygyje.
Profesinio mokymo centruose mokymo programos rengiamos ir mokymas orientuotas į darbo rinkos poreikius, o tai stiprina mokinių motyvaciją. Kai kurie profesinio mokymo centrai turi mokymo programas, kurios skirtos bedarbių profesiniam mokymui arba perkvalifikavimui.
Vizito metu buvo numatyta ir turininga kultūrinė programa. Labai įsiminė ekskursija po Lisabonos miestą, kurios metu aplankėme kultūrinius objektus. Neišdildomą įspūdų paliko išvykos į pilių miestą Sintrą, piligriminį miestelį Fatimą, kuriame prieš 100 metų apsireiškė švenčiausioji Mergelė Marija ir Nazare miestelį. Anot legendos Nazare pavadinimas siejamas su Juodąja Madona, Mergelės Marijos medine statulėle, kuri kadaise į šias žemes buvo atgabenta vienuolio iš Nazareto, Šventosios Žemės.
Paskutinę vizito dieną dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir Europass dokumentai taip pat apibendrintos veiklos.
Projekto metu patobulinome vadybines, dalykines, bendrakultūrines ir profesines kompetencijas. Žinias, įgytas Portugalijoje, dalyviai pritaikys savo darbinėje veikloje, prisatys įgytą patirtį profesijos mokytojų metodinės grupės posėdyje, organizuos atviras savo pamokas, kuriose pristatys įgytas profesines žinias.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Vida Lumpickienė,
Direktorė, projekto dalyvė
Tatjana Kinčinienė,
vyr. profesijos mokytoja, projekto dalyvė

   

Tvarkaraščiai  

   

tamo

   

moodle tumb

   

   
© MPMVS