Vykdomas bendrasis priėmimas į profesinio mokymo programas

   

Teisinė informacija  

   

Mokyklos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla