Ugdymas karjerai  

   

tvarkaraštis

AUTOMATINIŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO MECHATRONIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

Programos tikslas - parengti automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikus, gebančius pritaikyti, derinti mechaninių sistemų elementus, montuoti ir reguliuoti mechaninius, pneumatinius įrenginius, eksploatuoti pneumatines sistemas, elektrinius, ir elektroninius įrenginius, padėti aukštesnio lygio specialistui montuoti, derinti ir reguliuoti valdymo sistemas, programuoti loginius valdiklius. 

Siekiant šių tikslų būsimieji automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektrotechninių medžiagų ir gaminių, mechanikos, elektrotechnikos, elektronikos, pneumatikos, jutiklių, valdymo sistemų, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos, šaltkalvystės ir surinkimo darbų, mechaninių, pneumatinių, elektrinių ir elektroninių įrenginių, jutiklių, stebėjimo ir valdymo sistemų montavimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, įmonėse, kurios gamybos procese naudoja automatines mechatronines sistemas. Jo metu įtvirtinami automatinių sistemų, pneumatinių įrenginių pritaikymo, montavimo ir kt. gebėjimai. Programa baigiama įgytų kompetencijų vertinimu. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: parinkti, montuoti ir derinti pneumatines ir elektropneumatines sistemas, eksploatuoti elektrotechnikos įrenginius, programuoti loginius valdiklius, eksploatuoti hidraulines ir elektrohidraulines sistemas. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. Baigusiajam suteikiama automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikacija. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

ATGAL

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
2012–2013 m. m. 11 – 12 klasėse (I – II KURSE) 
DIRBANČIŲ MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Mokytojo pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas
1. Ačiutė Inga Etikos mokytoja Etika, anglų kalba
2. Baranauskienė Fausta Tikybos mokytoja Tikyba
3. Bulauskienė Silva Istorijos vyr. mokytoja Istorija
4. Čapienė Juzefa Chemijos mokytoja Chemija
5. Čupkovienė Stasė Matematikos vyr. mokytoja Matematika
6. Davainytė Daiva Dailės, dizaino ir piešimo mokytoja Dizainas
7. Aurelija Ulevičiūtė Šokio mokytoja Šokis
8. Kerienė Irma Kūno kultūros vyr. mokytoja Bendroji kūno kultūra, krepšinis
9. Kesminienė Irena Fizikos vyr. mokytoja Fizika
10. Kiškėnienė Snieguolė Geografijos vyr. mokytoja Geografija
11. Klyčmuradova Svetlana Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
12. Liubeznova Audronė Rusų k. vyr. mokytoja, vokiečių k. mokytoja Rusų kalba, vokiečių kalba
13. Jonikaitė Regina Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
14. Miniotienė Violeta Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lietuvių kalba
15. Paulikienė Nila Rusų kalbos vyr. mokytoja Rusų kalba
16. Perminienė Asta Dailės mokytoja Dailė
17. Pikturnienė Vitalija Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Lietuvių kalba
18. Rusienė Diana Kūno kultūros vyr. mokytoja Bendroji kūno kultūra, krepšinis, lengvoji atletika
19. Steponavičienė Nina Informacinių technologijų mokytoja Informacinės technologijos
20. Timinskienė Marijona Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba
21. Vaitkevičienė Virginija Matematikos vyr. mokytoja Matematika
22. Vėliūtė-Balzerienė Lijana Anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba
23. Sabaliauskienė Rita Matematikos mokytoja metodininkė Matematika

ELEKTRIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

ATGAL

   
© Mažeikių politechnikos mokykla