Mokyklos tarybos veiklos tikslas – telkti mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam mokyklos valdymui, padėti spręsti mokyklai aktualius klausimus ir atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

Uždaviniai:

1. Bendradarbiauti su mokyklos savivaldos institucijomis.
2. Svarstyti ir aprobuoti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
3. Teikti ir svarstyti mokyklos lėšų naudojimo klausimus.
4. Teikti siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo.

Mokyklos tarybos narių sąrašas.

Mokyklos tarybos veklos planas.

Mokyklos tarybos nuostatai.

Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla