Mokiniai, besimokantys mūsų mokykloje ir norintys susipažinti su Mažeikių politechnikos mokyklos istorija, prisidėti prie jos puoselėjimo ir išsaugojimo, kviečiami į kraštotyros būrelį.
Būrelio tikslas: planuoti mokinių užimtumą po pamokų, tvarkant mokyklos muziejų, prisiliečiant prie istorijos dešimtmečiais.
Būrelio uždaviniai: pildyti mokyklos muziejaus metraštį, atnaujinti mokyklos stendus, apipavidalinant nauja vaizdine – informacine medžiaga, dalyvauti rajoniniuose renginiuose, atstovaujant mokyklą.

Darbo laikas: ketvirtadieniais 14.50 – 15.35.

Vieta: B korpusas, 301 kab. (Mažeikių politechnikos mokyklos muziejaus patalpa) arba T korpusas, 403 kab. (Dizaino kabinetas).

Būrelio vadovė: vyr. profesijos mokytoja Daiva Davainytė.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla