Net savo nuostabiausiomis svajomis žmogus 
negali sukurti ko nors puikesnio už gamtą.
 
Ž. B. LAMARKAS

Būrelio tikslas - plėtoti mokinių geografinę pasaulėvoką, skatinti domėjimąsi savo bei kitų šalių visuomenės ir gamtos įvairove, plėsti ir gilinti geografijos žinias ir suvokimą, padėti ugdyti socialinę kompetenciją.
Būdami drauge mes dalyvausime konkursuose, viktorinose, pažintinėse kelionėse, kad geriau pažintume savo kraštą, kultūrines tradicijas, pagilintume geografijos žinias, stebėsime ir tyrinėsime gamtą, dalyvausime kūrybinių darbų konkursuose, rengsime projektus, atliksime tiriamuosius darbus.
Būrelio veikloje sieksime kuo daugiau mokinius įtraukti į praktinę veiklą. Tai suteiks mokiniams daugiau geografijos žinių, mokiniai realizuos save veikloje, kuri jų pačių požiūriu jiems patrauklesnė, perspektyvesnė, susijusi su tolimesne gyvenimo praktika.

Būrelio vadovė: geografijos vyr. mokytoja Snieguolė Kiškėnienė

Užsiėmimų laikas:

  • Antradieniais 15.30-18.00, 
  • Ketvirtadieniais 15.30-18.00.

Užsiėmimų vieta: T-201 kabinetas.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla