Būrelio tikslas - plėtoti ir gilinti mokinių žinias apie gamtinę aplinką, jos taršą, priežastis ir pasekmes, ugdyti vardijimo kultūrą ir pilietiškumą.

Būrelio uždaviniai:
• Suvokti ir vertinti svarbiausias aplinkosaugos ir ekologijos problemas.
• Suvokti klimato kaitą sąlygojančius veiksnius bei galimas pasekmes.
• Žinoti vandens ir dirvožemio taršos problemas.
• Žinoti fizinės taršos sąlygojamas aplinkos problemas.
• Žinoti vietines, regionines ir pasaulines oro taršos problemas.

Saugi aplinka – kiekvieno mūsų reikalas.

Vieta: T 208 kabinetas.
Laikas: Ketvirtadieniais 15.30-18.00
Vadovė: civilinės saugos mokytoja Svetlana Kuzmickytė.

   
© Mažeikių politechnikos mokykla