ERASMUS+: KA1 ROGRAMOS ASMENŲ MOBILUMO MOKYMOSI TIKSLAIS PROJEKTAS
„Tobulėjanti asmenybė – auganti asmenybė“
Nr. 2020-1-LT01-KA102-077560

„Improving personality – growing personality“
Nr. 2020-1-LT01-KA102-077560

Projekto koordinatorius/Project coordinator: Mažeikių politechnikos mokykla / Mazeikiai Politechnic School.

Priimančios organizacijos užsienyje / The host organizations abroad: IZI Ltd – Easy Job Bridge, Malta; Belcekiz Beach Club Hotel, Turkija; infeba e.V., Vokietija; Zeynel Ozorman Conculting, Turkija; New Service, Italija; Saldus tehnikums, Latvija / IZI Ltd – Easy Job Bridge, Malta; Belcekiz Beach Club Hotel, Turkey; infeba e.V., Germany; Zeynel Ozorman Conculting, Turkey; New Service, Italy; Saldus tehnikums, Latvia.

Projekto tikslas / The aim of the project – tobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas plėtojant tarptautinę partnerystę. / to improve professional and generic competences through international partnerships.

Projekto uždaviniai:
1. Geriau įsisavinti teorinio ir praktinio mokymo sąsajas darbo vietoje. / Better integrate the theoretical and practical links between workplace learning.
2. Patobulinti praktinius įgūdžius, profesines ir bendrąsias kompetencijas, įgyti naujų kompetencijų. / Improving practical skills, professional and generic competences, and acquiring new competences.
3. Patobulinti užsienio kalbos žinias. / Improve their foreign language skills.
4. Didinti besimokančiųjų mokymosi motyvaciją. / To increase the motivation of learners to learn.
5. Didinti supratimą apie kitas kultūras. / To raise awareness of other cultures.
Projekto dalyviai / Project participants – II-III kurso mokiniai iš apdailinininko (statybininko), staliaus, elektromontuotojo, suvirintojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo, apeigų ir švenčių organizatoriaus, vizualinės reklamos gamintojo ir agroserviso darbuotojo mokymo programų. / 2nd-3rd year students from the training programs of a decorator (builder), carpenter, electrician, welder, technical supervision business worker, chef, organizer of ceremonies and celebrations, producer of visual advertising and agro-service worker.

Projekto dalyviai vyks į / Project participants will go to:

  • 3 (trijų) savaičių trukmės darbinę profesinę stažuotę Latvijoje – 6 apdailininkai (statybininkai), turintys specialiųjų poreikių. / A three week internship in Latvia – 6 decorators (builders) with special needs.
  • 4 (keturių) savaičių trukmės darbinę profesinę stažuotę Turkijoje – 3 virėjai ir 4 apeigų ir švenčių organizatoriai. / A four week internship in Turkey – 3 chefs and 4 organizers of ceremonies and celebrations.
  • 4 (keturių) savaičių trukmės darbinę profesinę stažuotę Maltoje – 2 vizualinės reklamos gamintojai, 4 elektromontuotojai ir 2 agroserviso darbuotojai. / A four-week internship in Malta – 2 producers of visual advertising, 4 electricians and 2 agro-service workers.
  • 4 (keturių) savaičių trukmės darbinę profesinę stažuotę Vokietijoje – 4 apdailininkai (statybininkai), 2 staliai ir 2 suvirintojai. / A four-week internship in Germany – 4 decorators (builders), 2 carpenters and 2 welders.
  • 4 (keturių) savaičių trukmės darbinę profesinę stažuotę Italijoje – 2 virėjai ir 2 apeigų ir švenčių organizatoriai. / A four week internship in Italy – 2 chefs and 2 ceremony and celebration organizers.
  • 6 (šešių) savaičių trukmės darbinę profesinę stažuotę Turkijoje – 4 apdailininkai (statybininkai), 4 technikos priežiūros verslo darbuotojai ir 4 suvirintojai. / A six week internship in Turkey – 4 decorators (builders), 4 technical supervision business workers and 4 welders.
  • 8 (aštuonių) savaičių trukmės darbinę profesinę stažuotę Turkijoje – 1 virėjas. / Eight weeks internship in Turkey – 1 chef.
  • 8 (aštuonių) savaičių trukmės darbinę profesinę stažuotę Italijoje – 2 vizualinės reklamos gamintojai. / Eight weeks internship in Italy – 2 producers of visual advertising.
  • 3 (trijų) mėnesių trukmės darbinę profesinę stažuotę Turkijoje – 1 apdailininkas (statybininkas), 1 apeigų ir švenčių organizatorius ir 1 vizualinės reklamos gamintojas. / A three month internship in Turkey – 1 decorator (builder), 1 organizer of ceremonies and celebrations and 1 producer of visual advertising.
  • 3 (trijų) mėnesių trukmės darbinę profesinę stažuotę Italijoje – 2 vizualinės reklamos gamintojai. / A three month internship in Italy – 2 producers of visual advertising.

Penkias darbo dienas, atvykstamojo mobilumo vizito metu, mokykloje lankysis 2 virtuvės šefai bei maisto ir gėrimų skyriaus vadovas ir 2 animatoriai iš penkių žvaigždučių viešbučio „Belcekiz Beach Club Hotel“, Turkijos. / For five working days, during the incoming mobility visit, the school will be visited by 2 chefs and the head of the food and beverage department and 2 animators from the five-star Belcekiz Beach Club Hotel, Turkey.
Mokiniai, mokytojai ir socialiniai partneriai, virtuvės šefų bei atsakingo asmens už kokybišką maisto tiekimą klientams dėka, turės galimybę iš arčiau susipažinti su Turkijos kulinarinėmis tradicijomis. / Students, teachers and the social partners, the chefs and the person responsible for providing quality food to customers, will have the opportunity to learn more about Turkish culinary traditions.
Apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės mokiniai, mokytojai ir socialiniai partneriai, animatorių dėka, susipažins su bendravimo ir bendradarbiavimo subtilybėmis su klientais, komandiniu darbu siekiant kokybiško rezultato. / Thanks to the animators, students, teachers and social partners of the specialty of organizing ceremonies and celebrations will get acquainted with the subtleties of communication and cooperation with clients, teamwork in order to achieve a quality result.

Projekto biudžetas / Project budget – 178 355,00 EUR.
Finansavimo šaltinis / Source of funding – ERASMUS+ programa / ERASMUS + program

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai
The project is funded by the European Commission

   

ES investicijos  

   

Savu keliu  

   

Patyčių dėžutė  

   

Virtuali mokymo aplinka  

moodle tumb

   

Informacija dėl koronaviruso  

   

Mažeikių r. sveikatos priežiūros specialistas  

   

   

   
   

Mus remia

                

   

Partneriai

europass banneris versliniku asociacijanecmrs

tinklasmsc   Chamber logostatybunaujienos

 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla