Vykdomas priėmimas į bendrojo ugdymo klases

Mokinių ir tėvelių dėmesiui

nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis
į 9 ir 10 klases (I ir II gimnazijos klases).

 

Suaugusiųjų vidurinis ugdymas

nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis
į 11 ir 12 klases (III ir IV gimnazijos klases)
pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.


Prašymus galima teikti el. paštu: priemimas@mazeikiupm.lt

Smulkesnė informacija tel. 8443 20483

Prašymų formas rasite čia

   

Susitikimas su rajono bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojais

Mokykloje vyko susitikimas su bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojais. Susitikime dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violenita Juškevičiutė, gausus Mažeikių rajono technologijų mokytojų būrys, Mažeikių politechnikos mokyklos direktorė Tatjana Kinčinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė, praktinio mokymo vadovas Dangiras Gurauskas, gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė, profesijos mokytojai.

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie technologijų pamokų vedimo galimybes Mažeikių politechnikos mokykloje.
Švietimo skyriaus atstovė V. Juškevičiutė informavo, kiek pastaraisiais metais dešimtų klasių mokinių iš rajono mokyklų įstojo į Mažeikių politechnikos mokyklą, paragino visus išsakyti mintis, kaip galima būtų bendradarbiauti pasinaudojant vieniems kitų patirtimi ir galimybėmis, pasidžiaugė dalyvių aktyvumu.
Mokyklos direktorė pasidžiaugė, kad į šį renginį atvyko gausus būrys bendrojo ugdymo technologijų mokytojų. Ji kvietė susirinkusius diskutuoti apie technologijų pamokų vedimo Mažeikių politechnikos mokykloje poreikį bei galimybes.
D. Gurauskas pabrėžė technologijų pamokų svarbą mokiniams renkantis profesiją, akcentavo technologijų pamokose vykdomų programų įvairovės svarbą.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čupkovienė pabrėžė, kad ateities profesijos labiausiai susietos su inžinerijos sritimi ir apgailestavo, kad rajono mokyklose iš 6 technologijų krypčių dominuoja mitybos bei tekstilės ir aprangos kryptys. Matyt, mechanikos ar statybos ir medžio apdirbimo sritims trūksta mokyklose mokymo bazės. S. Čupkovienė akcentavo, kad Mažeikių politechnikos mokykla yra laimėjusi ES finansuojamą investicinį projektą už pusę milijono eurų, kurie bus skirti mokyklos praktinio profesinio mokymo įrangai įsigyti. Mokykla pasirengusi dalintis mokymo baze bendrojo ugdymo technologijų programoms įgyvendinti ir supažindino su šios veiklos įgyvendinimo galimybėmis.
Susitikimo metu mokytojai susipažino vieni su kitais, pasidalino mintimis apie tokių pamokų organizavimą, poreikį, atvykimo galimybes. Nutarta sudaryti galimybę technologijų mokytojams plačiau susipažinti su profesinio mokymo programomis, vykdomomis Mažeikių politechnikos mokykloje, atvykti apžiūrėti mokyklos techninę bazę, mokyklų vadovams aptarti organizacinius technologijų pamokų organizavimo klausimus.

B. Butnoriutė, vyresnioji profesijos mokytoja

   

Savu keliu  

   

Patyčių dėžutė  

   

Virtuali mokymo aplinka  

moodle tumb

   

Informacija dėl koronaviruso  

   

Mažeikių r. sveikatos priežiūros specialistas  

   

   

   
   

Mus remia

                

   

Partneriai

europass banneris versliniku asociacijanecmrs

tinklasmsc   Chamber logostatybunaujienos

 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla