Mokykla pradėjo naujus mokslo metus: pasiekimai, iššūkiai, problemos 

Rugsėjo 12 dieną Mažeikių politechnikos mokykloje vyko jau tradiciniu tampantis susitikimas su verslo ir savivaldos atstovais.

Susitikimo tikslas – supažindinti su mokyklos profesinio mokymo ypatumais 2019-2020 mokslo metais, aptarti verslo ir profesinio mokymo bendradarbiavimo galimybes ruošiant specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius.
Susitikimą pradėjo l. e. direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė, ji kalbėjo apie mokyklos veiklą, akcentavo, kad mokyklos laukia dideli iššūkiai. Vadovė informavo, kad mokykla pateikė paraišką investiciniam ES projektui ir tikisi gauti finansavimą profesinio mokymo infrastruktūrai atnaujinti, dėkojo savivaldybei, prisidėjusiai prie šio projekto. Tikimasi gauti daugiau nei pusę milijono eurų. Buvo pristatytos šių mokslo metų profesinio mokymo programos. Šiemet pirmieji metai, kai asmenis, baigusius 12 klasių ir turinčius vieną specialybę, buvo galima priimti mokytis į tęstinio mokymo programas. Tokios grupės sukomplektuotos ir mūsų mokykloje: elektrikų ir naftos produktų operatoriaus, o Viekšnių skyriuje – apskaitininko ir kasininko; technikos priežiūros verslo darbuotojo bei konditerio specialybės. Po šešerių metų pertraukos (nebuvo norinčių mokytis) šiemet mokiniai, baigę 10 klasių, pasirinko labai reikalingas Mažeikiams ir regionui staliaus ir naftos produktų operatoriaus specialybes. Pirmą kartą mokiniai priimti į labai reikalingą ir įdomią automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko profesinio mokymo programą. Mokykla pradėjo formuoti dešimtą ir vienuoliktą (suaugusiųjų) gimnazijos klases. Antrus metus priimami mokytis devintokai. Tai gera proga mokiniams susipažinti su mokykloje vykdomomis profesinio mokymo programomis, vėliau jie gali pasirinkti specialybę ir tęsti mokymąsi mūsų mokykloje.
Vadovė įvardijo ir mokyklos problemas - pirmiausiai tai kvalifikuotų, įvaldžiusių naujas technologijas profesijos mokytojų trūkumas. Pagrindinė priežastis – maži atlyginimai. Direktorė kvietė darbdavius aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti su mokykla, profesijos mokytojais bei mokiniais. Ji prašė darbdavių dalintis įmonėse dirbančiais specialistais. Jie galėtų atvykti į mokyklą ir pravesti specialybės modulio teorijos ir praktinio mokymo pamokas. Darbdaviai turėtų bendrauti ir su mokiniais, būsimais specialistais, leisti dažniau lankytis savo įmonėse, sudaryti galimybę mokytojams pravesti profesijos mokymo pamokas konkrečiose darbo vietose. Žinoma, dar viena problema – mokinių mažėjimas Mažeikiuose bei aplinkiniuose rajonuose. Nepaisant to, šiais mokslo metais mokytis į mokyklą įstojo daugiau mokinių nei praėjusiais. Dabar mokykloje iš viso mokosi 640 mokinių.
Praktinio mokymo vadovas Dangiras Gurauskas pristatė inžinerinės srities modulinių profesinio mokymo programų pagrindines kryptis, analizavo stojimo į mokyklą tendencijas, kalbėjo apie numatomas rengti naujas mokymo programas, dalinosi patirtimi apie glaudų bendradarbiavimą su darbdaviais, jų paramą ruošiant inžinerinės krypties darbininkus. Jis paminėjo mokyklos bendradarbiavimą su kitomis ugdymo įstaigomis, pasidžiaugė, kad šiemet elektrikams bei automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikams mokykloje praktinio mokymo užsiėmimus ves buvęs mūsų mokyklos mokinys Šiaulių valstybinės kolegijos elektros inžinerijos katedros vedėjas Marius Kernagis.
Architektūros ir statybos švietimo srities specialistų rengimo mokykloje ypatumus nagrinėjo statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja, projektų koordinatorė Erika Pusvaškė. Ji padėkojo verslo atstovams, kurie prisideda prie mokyklos populiarinimo. Taip pat kalbėjo apie planuojamas neformalias mokymo programas, mokykloje vykdomus projektus. Taip pat pažymėjo, kad šiemet į Maltą, Turkiją, Vokietiją, Latviją ir kitas užsienio šalis ruošiasi vykti apie 60 mokinių, kurie dirbs realiose darbo vietose, atliks praktiką, tobulins savo įgytas profesines žinias ir gebėjimus.
Apie Viekšnių skyriaus veiklą informavo skyriaus vedėja Tatjana Kinčinienė. Ji kalbėjo apie naujas konditerio, technikos priežiūros verslo darbuotojo, apskaitininko ir kasininko tęstinio mokymo programas, žemės ūkio profesijų suaugusių mokymą. Vedėja akcentavo profesinio mokymo pameistrystės formos diegimo svarbą, jos naudą darbdaviams.
Savivaldybės mero pavaduotojos Sigutė Bernotienė ir Lina Rimkienė pažymėjo, kad einama teisinga linkme, padaryti geri darbai, siūlė nenuleisti rankų, palinkėjo sėkmės, kalbėjo apie savivaldybės dalyvavimą mokyklos veikloje, kvietė dalyvauti kituose bendruose susitikimuose savivaldybėje.
Susitikimo pabaigoje prie apskrito stalo buvo diskutuojama apie savivaldybės ir darbdavių įsitraukimą į specialistų rengimą, tikimasi, kad bendradarbiavimas ir bendras darbas duos gerų rezultatų.

Profesijos mokytoja Bronislava Butnoriutė

   

ES investicijos  

   

Savu keliu  

   

Patyčių dėžutė  

   

Virtuali mokymo aplinka  

moodle tumb

   

Informacija dėl koronaviruso  

   

Mažeikių r. sveikatos priežiūros specialistas  

   

   

   
   

Mus remia

                

   

Partneriai

europass banneris versliniku asociacijanecmrs

tinklasmsc   Chamber logostatybunaujienos

 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla