Regioninė konferencija „Kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje mokykloje pavyzdys, remiantis ES šalių patirtimi“ 

Gegužės 30 d. Mažeikių politechnikos mokykloje vyko ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projekto „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022832 baigiamojo renginio regioninė konferencija „Kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje mokykloje pavyzdys, remiantis ES šalių patirtimi“.

Konferenciją pradėjo mokyklos projektų koordinatorė Erika Pusvaškė. Ji pristatė konferencijos tikslą, uždavinius, supažindino susirinkusius su darbotvarke, pažymėjo, kad konferencijos metu bus pasirašytos bendrosios rekomendacijos „Investicijos į kvalifikuotą specialistą per profesinį mokymą“.
Šios konferencijos tikslas – taikyti ir skleisti ES finansuojamuose projektuose įgytą patirtį profesinio mokymo ir verslo kontekste. Konferencijos uždaviniai – susipažinti su užsienio partnerių profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumais, rengiant kvalifikuotus specialistus sparčiai besikeičiančiai darbo rinkai, taip pat susipažinti su verslo įmonių atstovų svarba, ugdant kvalifikuotų specialistų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, profesinio mokymo aplinkoje bei susipažinti su užsienio profesinių mokyklų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžiais, kurie atskleidžia darbo rinkos atstovų investicijų galimybes į profesinį mokymą.
Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Vida Lumpickienė. Ji pasidžiaugė projektų rezultatais, nuolatiniais projektų partneriais – VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centru, palinkėjo sėkmės, įgyvendinant kitus projektus ateityje.
Mokyklos direktorė V. Lumpickienė kalbėjo apie Leonardo da Vinci projektinę veiklą, kuri pradėta vykdyti nuo 2004 metų. Per daugiau negu dešimtmetį į profesinio mokymo stažuotes išvyko virš 60 profesijos mokytojų, vadovų bei virš 80 mokinių. Profesijos mokytojai, vadovai ir mokiniai stažuočių metu tobulino profesines, technologines, dalykines, tarpkultūrines kompetencijas, gilino teorines žinias ir plėtojo praktinius bei sociokultūrinius įgūdžius, susipažino su kitų šalių kultūra, papročiais ir tradicijomis. 2016 metais teiktas ir dotaciją laimėjęs ERASMUS+ projektas – tai pirmasis projektas, įgyvendintas kartu su socialiniais partneriais.
Mokyklos projektų koordinatorė Erika Pusvaškė pristatė ERASMUS+: Leonardo da Vinci programos asmenų mobilumo projektą „Investicija į profesinį mokymą – tai investicija į kvalifikuotą specialistą“. Ji supažindino su projekto metu vykusiais vizitais Portugalijoje, Maltoje ir Ispanijoje, apžvelgė projekto rezultatus ir sklaidą. Į stažuotę Lisabonoje (Portugalija) vyko architektūros ir statybos srities specialistai, Valetoje (Malta) – inžinerinės srities specialistai, Tenerifėje (Ispanija) – paslaugų asmenims srities specialistai. Šio projekto koordinatorius – Mažeikių politechnikos mokykla. Projekto nariai Lietuvoje – VšĮ Telšių regioninis profesinio rengimo centras, Mažeikių verslininkų asociacija. Priimančiosios organizacijos gerai organizavo dalyvių sutikimą ir visų vizitų metu kokybiškai rūpinosi projekto vykdymu.
Vizitų pabaigoje projekto dalyviams buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai bei sertifikatai. Projekto dalyviai turėjo parengti bendrąsias rekomendacijas.
Kitus pranešimus skaitė šio projekto dalyviai – mokytojai, verslo atstovai.
Apie profesinių mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimą projektinėje veikloje kalbėjo UAB „Budinks“ statybos padalinio vadovas Svajūnas Antanavičius bei UAB „Mažeikių Varduva“ padalinio vadovas Virmantas Jucius, kurie papasakojo apie Lisabonoje lankytas mokyklas bei įmones, jose vykusias diskusijas apie specialybes, jų paklausą, mokinių įsidarbinimą, pažymėjo aukštos kokybės mokinių darbo sąlygas, gerai įrengtas patalpas, kalbėjo apie kultūrinę programą – lankytas bažnyčias, ilgiausią Europos tiltą bei kitas įžymybes.
VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro projektų vadovė Diana Stuopelienė pristatė bendrąsias rekomendacijas, remiantis Portugalijos patirtimi, kalbėjo apie Portugalijos profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumus, pastebėjo, kad beveik visas profesinis mokymas sutelktas privataus verslo rankose, o privalomas mokslas ten trunka iki 18 metų, skirtingai negu pas mus (iki 16 metų).
Apie profesinių mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimą projektinėje veikloje Maltoje kalbėjo UAB „Topenerga“ administratorė–apskaitininkė Aurelija Petrikienė, kuri pastebėjo, kad ten įmonės, priimančios į praktiką mokinius, džiaugiasi, kad pačios apmoko juos ir turi nuolatinius darbuotojus, nes jaučiamas jaunų kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Būna, kad įmonės pasirenka kelis mokinius praktikai ir jei jie nori, pasirašo sutartis konkrečiam darbui. Be to, buvo pažymėta, kad Malta nors ir maža, tačiau turtinga savo istorija, puikiu kraštovaizdžiu, kuriuo teko pasigrožėti.
Mažeikių politechnikos mokyklos profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis pristatė bendrąsias rekomendacijas, remiantis Maltos patirtimi. Jis pažymėjo, kad Maltoje visi mokiniai profesinio mokymo programų mokosi baigę 12 klasių. Profesinio mokymo įstaigoje vyksta tik teorinės pamokos, praktiniai užsiėmimai nuo pirmo kurso vyksta privačiose ar valstybinėse įmonėse. Maltoje, kaip ir Lietuvoje, mokiniai gauna stipendiją. Buvo aptariami profesinio mokymo ir socialinių partnerių bendradarbiavimo ypatumai.
Apie profesinių mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimą projektinėje veikloje Tenerifėje kalbėjo UAB „Beržūna“ personalo vadovė Monika Patalauskienė, kuri kalbėjo apie lankytas mokyklas, apie tai, kuo jos skiriasi nuo mūsų mokyklų, apie stebėtą pamoką, apie visų mokyklų skirtingą braižą, praktinio mokymo klases, išskyrė mokyklą, pritaikytą mokiniams su negalia, kurioje vyrauja ypatinga atmosfera. Projekto dalyviai lankėsi sūrių gamykloje, kalnų parke, žavėjosi Teidės ugnikalniu, kitais kultūriniais objektais.
Bendrąsias rekomendacijas, remiantis Ispanijos patirtimi, pateikė Mažeikių politechnikos mokyklos praktinio mokymo vadovas Alfredas Vėlavičius, kuris pastebėjo, kad Tenerifėje daugiau privačių mokyklų negu valstybinių, profesinėse mokyklose vykdomas modulinis mokymas, profesijos mokytojai atlieka trumpalaikes stažuotes įmonėje, mokykloje pagamintas prekes mokiniai gali pardavinėti mokyklos ir miestelio bendruomenės nariams.
Bendrųjų rekomendacijų „Investicijos į kvalifikuotą specialistą per profesinį mokymą“ išvadas pateikė Mažeikių politechnikos mokyklos projektų koordinatorė Erika Pusvaškė. Pateiktose rekomendacijose buvo akcentuojamas programų atnaujinimas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, sutarties sudarymas su verslo įmonėmis praktikai atlikti, o po mokyklos baigimo – įsidarbinti, duomenų bazės sukūrimas apie rengiamus specialistus, socialinių partnerių tinklo sukūrimas, glaudžių ryšių su jais palaikymas, siūlymas verslo įmonėms prisidėti prie praktinio mokymo bazės atnaujinimo. Buvo paminėta, kad ir dabar palaikomi ryšiai su verslo įmonėmis, bet norėtųsi, kad tas bendradarbiavimas būtų aktyvesnis.
Po pietų konferencijos dalyviai buvo pakviesti į praktinį užsiėmimą „Bendras požiūris – bendras darbas“, kurį vedė Mažeikių politechnikos mokyklos vyr. profesijos mokytoja Asta Rimkienė ir profesijos mokytojas Mindaugas Jonauskis. Užsiėmimo tikslas – suvienyti visus bendram darbui ir pasiekti bendrą rezultatą. Buvo pasirinktas dėlionės metodas. Reikėjo sudėlioti paveikslą, susijusį su projekto pavadinimu. Užduotį atlikti pavyko, o svarbiausia – visiems patiko.
Konferencijos pabaigoje Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė Agnė Aušrė pasidžiaugė projekto rezultatais, padėkojo už nuveiktus darbus.
Po to buvo pasirašytos bendrosios rekomendacijos „Investicijos į kvalifikuotą specialistą per profesinį mokymą“, kurios prisidės prie profesinių mokyklų ir socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo, investuojant į profesinį mokymą bei profesinio mokymo paslaugų kokybės tobulinimo ir prieinamumo didinimo, rengiant įvairių poreikių turinčius kvalifikuotus darbininkus. Jas pasirašė Mažeikių politechnikos mokyklos, VšĮ Telšių regioninis profesinio rengimo centro bei Mažeikių verslininkų asociacijos vadovai.
Projekto dalyviams buvo įteikti Mažeikių politechnikos mokyklos pažymėjimai už sėkmingą dalyvavimą projektinėje veikloje.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Bronislava Butnoriutė, „Žvilgsnio“ korespondentė

   

moodle tumb

   

Nuotolinio mokymo klasės
užimtumo grafikas

   
   

Budintis sargas  

   

Rėmėjai  

   

ABOUT US  

   

   

   

europass banneris nec mrs tinklasmsc smm
  PPR nario zenkliukas ltversliniku asociacijastatybunaujienos

 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla