Vykdomas priėmimas į bendrojo ugdymo klases

Mokinių ir tėvelių dėmesiui

nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis
į 9 ir 10 klases (I ir II gimnazijos klases).

 

Suaugusiųjų vidurinis ugdymas

nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis
į 11 ir 12 klases (III ir IV gimnazijos klases)
pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.


Prašymus galima teikti el. paštu: priemimas@mazeikiupm.lt

Smulkesnė informacija tel. 8443 20483

Prašymų formas rasite čia

   

Informacija dėl mokymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu

   

DĖMESIO!

Konkursas Mažeikių politechnikos mokyklos
Viekšnių skyriaus vedėjo pareigoms užimti
vyks 2020 m. liepos 16 d. 10 val. 
mokyklos nuotolinio mokymo klasėje (D-203 kab.).

   

   

NAFTOS PRODUKTŲ OPERATORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos paskirtis. 
Naftos produktų operatoriaus modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją naftos terminalų įrangos eksploatavimui, prekybai naftos ir kitais produktais, klientų aptarnavimui. Naftos produktų operatoriaus modulinės programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas susijusias su naftos, naftos produktų ir alternatyviųjų degalų gamyba, naftos produktų kokybės kontrole, naftos ir naftos produktų sandėliavimu, naftos ir naftos produktų krova ir transportavimu.

Būsimo darbo specifika.
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti: komandoje naftos verslo įmonėse, degalinėse, prekiaujančiose skystais ir dujiniais degalais, įvairių įmonių naftos terminaluose, naftos perdirbimo įmonėse, individualiose įmonėse, turinčiose automobilių parką, naftos produktų logistikos įmonėse, žemės ūkio paskirties įmonių degalų ir tepalų terminaluose, alternatyviųjų degalų prekiniuose terminaluose. Darbo sąlygos gali būti normalios ir avarinės. Yra degumo ir sprogumo, avarinių kenksmingų koncentracijų susidarymo galimybė, tenka dirbti pamainomis. Reikalinga gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė, dėmesio koncentracija, koordinacija, greita reakcija (sunku būtų sėkmingai dirbti sulėtinto suvokimo, fiziškai neištvermingiems bei turintiems regėjimo sutrikimų žmonėms). Dėl darbo padidintos profesinės rizikos sąlygomis yra reikalavimas kasmet tikrinti sveikatą. Darbo įranga ir priemonės: talpyklos, sandėliai (atvirieji ir uždarieji), naftos produktų krovos įranga (geležinkelio, automobilių cisternų, tanklaivių automatinės (iš)pylimo sistemos, stovai, estakados), šilumokaičiai, siurblinės, kompresorinės, vamzdynai, vamzdinė armatūra, matavimo prietaisai ir automatika; ėminių ėmimo įranga, laboratoriniai indai ir reagentai; darbų ir gaisrinės saugos priemonės; asmeninės apsaugos priemonės; degalinės kolonėlės; kasos aparatai. Darbe vadovaujamasi LR teisės aktais, standartais, naftos verslo įmonių, naftos ir jos produktų terminalų, degalinių technologinių įrenginių reglamentais, įmonės vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, saugos duomenų lapų informacija, klientų aptarnavimo taisyklėmis. Darbe svarbus atsakingumas, organizuotumas, savarankiškumas priimant sprendimus, komandinis darbas, taktiškumas, tolerantiškumas.

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:
M43071101, M44071101-– programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų.
T43071101 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų.

Kvalifikacijos pavadinimas – naftos produktų operatorius.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV)

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:
M43071101 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.
M44071101, T43071101 – vidurinis išsilavinimas.

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra.

ATGAL

APLINKOS APSAUGOS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos paskirtis. 
Aplinkos apsaugos darbuotojo modulinė mokymo programa skirta rengti kvalifikuotus aplinkos apsaugos darbuotojus, gebančius tvarkyti atliekas, ruošti ir tiekti vandenį, tvarkyti nuotekas, vykdyti atmosferos apsaugos ir triukšmo prevencijos veiklą.

Programos tikslas – sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų dirbti atliekų surinkimo ir tvarkymo technologine įranga bei priemonėmis, vandens apskaitos prietaisais, atlikti nuotekų surinkimo tinklų ir įrenginių priežiūros darbus, paimti nuotekų ir dujų mėginius, naudoti teršalų neutralizavimo priemones, atlikti oro valymo įrenginių priežiūros darbus, išmatuoti triukšmo lygį ir kt. bei aplinkos apsaugos darbuotojo kvalifikacijos įgijimą.

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:
M43071201, M44071201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų.
T43071201 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų. 

Kvalifikacijos pavadinimas – aplinkos apsaugos darbuotojas.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:
M43071201 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje. 
T43071201, M44071201 – vidurinis išsilavinimas.

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra.

ATGAL

APDAILININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA


Programos paskirtis. 
Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.

Asmuo, įgijęs dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.
Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba.
Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

ATGAL

   

Savu keliu  

   

Patyčių dėžutė  

   

Virtuali mokymo aplinka  

moodle tumb

   

Informacija dėl koronaviruso  

   

Mažeikių r. sveikatos priežiūros specialistas  

   

   

   
   

Mus remia

                

   

Partneriai

europass banneris versliniku asociacijanecmrs

tinklasmsc   PPR nario zenkliukas ltstatybunaujienos

 

   
© Mažeikių politechnikos mokykla